Pont Cabradís
Sobre les aigües del riu, en un lloc per on passa un petit congost, un pont, obra de la natura, que uneix les dues parets que l'encaixonen(...)

Al seu tram superior s'ha format un replà d'herba on creix un petit bosc, al peu d'un dels seus arbres,(...) broten aigües cristal.lines d'un manantial, després de lliscar sobre un petit prat, cauen formant una tènue casdada sobre les roques que formen el pont.
Aquestes aigües per l'alçada desde la que es precipiten, al estrellar-se contra les parets de pedra, formen una cortina d'aigua pulveritzada que es desploma sobre la corrent (...)   

al impactar sobre aquesta els raijos del sol, produeixen (..) un arc de Sant Martí.
Tot aixó, a més de l'impressionant aspecte de tot el conjunt en general, aconsegueix crear una atmòsfera entre irreal i onírica,(...)

Ricard Artasona
Qué s'amaga a les muntanyes?
Enigmes i misteris del Pirineu Català El Pont Cabradís es troba a tres hores aproximades caminant desde Can Blanc.